Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Modul dovybavení laboratoře II
Odesílatel Marie Kubešová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.07.2020 15:50:48
Předmět Výzva

Vážení, vyzýváme Vás k podání nabídky. S pozdravem, Bc. Kubešová