Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka komponent pro projekt PAV
Odesílatel Marie Kubešová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.05.2020 10:00:51
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení, zasílám změnu zadávacích podmínek č. 1


Přílohy
- Změna ZD č. 1 projekt PAV.pdf (130.43 KB)
- ZD dodávka komponent pro projekt PAV publicita.pdf (254.24 KB)
- Příloha 2 kupni_smlouva dodávka komponent pro projekt PAV upravy.docx (75.49 KB)