Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Xerografický papír
Odesílatel Marie Kubešová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.03.2020 13:39:23
Předmět Oznámení o výběru dodavatele a zpráva

Vážení, zasílám oznámení o výběru dodavatele a zprávu.
S pozdravem, Bc. Kubešová


Přílohy
- Rozhodnutí o výběru dodavatele - xeropapír.pdf (242.80 KB)
- Zpráva o hodnocení nabídky - xerografický papír.pdf (295.79 KB)