Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rozbory paliv a popelů
Odesílatel Marie Kubešová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.02.2020 12:39:05
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení, na základě doručených dotazů zasílám vysvětlení zadávacích podmínek.
S pozdravem, Kubešová


Přílohy
- Vysvětlení č. 1 rozbory paliv a popelu.pdf (118.23 KB)