Veřejná zakázka: Audity projektů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 610
Systémové číslo: P20V00000127
Evidenční číslo zadavatele: 75/9560/2020
Datum zahájení: 07.05.2020
Nabídku podat do: 20.05.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Audity projektů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
je výběr dodavatele služeb na provádění povinných auditů projektů s předpokládaným počtem 23 auditovaných projektů ročně.
Poskytování auditorských služeb ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 513/1991 Sb., o auditorech, v platném znění, a to ověření konkrétního projektu dle potřeb Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a na základě mezinárodních standardů pro ověřovací zakázky.
Jedná se o projekty, které jsou financovány ze strukturálních fondů EU, projekty Rámcového programu a ostatní projekty pro vědu, výzkum a vzdělávání, kde poskytovatelem jsou ministerstva ČR, územně správní celky, ostatní státní orgány a jiné instituce.
Zadavatel pro vyloučení pochybností výslovně uvádí, že z hlediska budoucí realizace auditů jednotlivých projektů není počet projektů v rámci veřejné zakázky závazný a v žádném případě neznamená závazek zadavatele plnění dle této smlouvy vztahovat k uvedenému orientačnímu počtu v plném rozsahu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR OP Otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • IČO: 61989100
 • Poštovní adresa:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Název oddělení: Veřejné zakázky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky