Public contract: Překladatelské služby

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 524
System number: P20V00000041
Contracting authority registration number: 23/9560/2020
Date of commence: 05.02.2020
Tender submit to: 19.02.2020 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Překladatelské služby
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem je zajištění odborných překladatelských služeb a korektur, podle požadavků zadavatele, konkretizovaných objednávkami pro konkrétní plnění.
Překladatelskými službami se rozumí odborné překlady vzdělávacích materiálů a odborných textů tak, aby následný text byl pro zadavatele bezprostředně využitelný (tj. bez dalších formálních a gramatických úprav), a to ve vysoké kvalitě s garancí správnosti odvedené práce. Zadavatel požaduje zajištění poskytování služby ve spolupráci s rodilými mluvčími. Jedná se o překlady do/z následujících jazyků:
- jazyk anglický (americká/britská angličtina)
- jazyk německý
- jazyk francouzský
- jazyk ruský
- jazyk polský

Korekturami se rozumí korektury textů tak, aby neobsahovaly překlepy, pravopisné chyby, gramatické chyby, a aby byly provedeny potřebné stylistické úpravy.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR OP Otevřená výzva
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 1 905 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • CRN: 61989100
 • Postal address:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Name of the department: Veřejné zakázky
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-044551

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance