Veřejná zakázka: Dodávka automobilu pro Katedru kybernetiky a biomedicínského inženýrství

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1196
Systémové číslo: P21V00000311
Evidenční číslo zadavatele: 228/9560/2021
Datum zahájení: 08.10.2021
Nabídku podat do: 01.11.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka automobilu pro Katedru kybernetiky a biomedicínského inženýrství
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky (dále jen VZ) je dodávka osobního automobilu vč. příslušenství, návodů na obsluhu a údržbu, a dopravy do místa plnění. Podrobná technická specifikace předmětu dodávky je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Zadavatel požaduje, aby nabídku dodavatele tvořily alespoň tyto dokumenty:
- úplně vyplněný krycí list nabídky ve struktuře dle přílohy č. 3,
- návrh smlouvy v souladu s přílohou č. 2,
- doklady prokazující splnění kvalifikace,
- podepsané čestné prohlášení ke kvalifikaci dle přílohy č. 4,
- doložení fotografie palubní desky se stavem najetých kilometrů,
- další doklady, které dodavatel hodlá předložit /např. technické listy osobního vozidla/.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR OP Otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 826 446 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • IČO: 61989100
 • Poštovní adresa:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Název oddělení: Veřejné zakázky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy