Veřejné zakázky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
IČO: 61989100
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce nákladního výtahu v budově F
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2020 02.11.2020 11:00
Projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení včetně inženýrské činnosti pro stavbu "Ekologická stanice pro vozidla s alternativním pohonem"
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2020 20.10.2020 08:00
Mikrotvrdoměr
podlimitní Příjem nabídek 12.10.2020 29.10.2020 09:00
Měření a hodnocení fotoelektrochemických vlastností zkoumaných nanomateriálů s virucidním a bakterocidním účinkem
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2020 20.10.2020 10:00
Termokamery s kalibračním zařízením
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.10.2020 16.10.2020 09:00
Záložní optická trasa pro areál Poruba
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.10.2020 19.10.2020 10:00
Dodávka osobního elektromobilu
podlimitní Hodnocení 02.10.2020 21.10.2020 09:00
Vitríny pro Geologický pavilón
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.09.2020 09.10.2020 09:00
Totální stanice a nivelační přístroje
nadlimitní Příjem nabídek 30.09.2020 05.11.2020 10:00
Vybavení geotechnické polní laboratoře
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.09.2020 12.10.2020 09:00
Automatický tvrdoměr
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.09.2020 08.10.2020 12:00
Laboratorní zdroje a diferenciální sondy
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.09.2020 05.10.2020 10:00
Vybudování VaVR laboratoře IT4Innovations
podlimitní Vyhodnoceno 10.09.2020 29.09.2020 09:00
Upgrade systému PaG
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.09.2020 15.09.2020 09:00
Kapalinový chromatograf
podlimitní Vyhodnoceno 02.09.2020 18.09.2020 09:00
všechny zakázky